Beslissingen in team

Wanneer er adviezen worden geformuleerd of beslissingen worden genomen met betrekking tot het traject van de jongere (al dan niet klaar voor een brugproject of om door te stromen naar een CDO; eventueel veranderen van groep op basis van persoonlijke of groepsgebonden factoren; individueel extra begeleiden voor een bepaald aspect van de vormingen; enzovoort) is het interessant om deze voorstellen gezamenlijk in team te bespreken. Vaak spelen er immers weinig tastbare factoren mee (‘buikgevoel’) wanneer het gaat over het inschatten van wat het beste is voor een jongere. Wanneer dan dit buikgevoel van alle actoren die de jongere begeleiden wordt gebundeld, levert dit een gezond palet van invalshoeken op dat meestal leidt tot een weloverwogen beslissing waar iedereen achter kan staan. Dit is geen overbodige luxe, gezien regelmatig beslissingen genomen moeten worden die een invloed hebben op het leven van een jongere.

Het is daarbij niet de bedoeling dat begeleiders zich verstoppen achter beslissingen van het team. Het is goed dat er voor de jongeren transparantie is over de beslissingsprocedure, zonder de individuele standpunten van de verschillende begeleiders weer te geven. Op die manier leren jongeren ook hoe compromissen tot stand komen.

 

Terug naar ‘Het belang van een sterk team’

Terug naar ‘Samenwerking’