Steun binnen het team

Meer ervaren collega’s kunnen jongere teamleden helpen te relativeren bij het omgaan met gedragsproblemen bij jongeren, en ook naar de jongeren toe een duidelijk signaal geven dat bepaald ongewenst gedrag bij die collega wel degelijk niet OK is en met het hele team is besproken. Dit soort feedback van meerdere kanten helpt de jongere om in te zien dat zowel zijn positieve inzet (aanwezigheid, op tijd komen…) als grensoverschrijdend gedrag duidelijke gevolgen heeft.

De experten aan het woord!

 

Terug naar ‘Het belang van een sterk team’

Terug naar ‘Samenwerking’